Afnemende Interesse in Elektrisch Rijden

Kosten en Laadbaarheid als Barrières

De interesse in elektrisch rijden lijkt af te nemen, zo blijkt uit recent onderzoek. Voor het eerst sinds 2017 is de groep mensen die niet van plan is om elektrisch te gaan rijden groter dan de groep die dit binnen de komende vijf jaar wel overweegt. Deze verschuiving komt vooral door zorgen over betaalbaarheid en de beschikbaarheid van laadmogelijkheden, zo meldt de ANWB.

Betaalbaarheid elektrische auto’s

Een van de belangrijkste obstakels voor mensen die nog niet elektrisch rijden, is de betaalbaarheid van elektrische auto’s. Uit het onderzoek blijkt dat 72% van de Nederlanders de prijzen van elektrische voertuigen te hoog vindt. Het gemiddelde aankoopbedrag van een elektrische auto bedraagt momenteel €45.850, terwijl de gemiddelde Nederlander bereid is om slechts €31.699 uit te geven aan een auto.

Deze kloof tussen wat mensen willen uitgeven en de werkelijke kosten van elektrische auto’s vormt een aanzienlijke belemmering voor de acceptatie van elektrisch rijden.

Kosten per kilometer elektrische auto’s gestegen

Een andere zorg is de stijging van de kosten per kilometer voor elektrisch rijden. Het afgelopen jaar zijn de kosten gestegen van gemiddeld €0,61 per kilometer in 2022 naar €0,72 per kilometer nu. Dit komt voornamelijk door de lagere restwaarde van elektrische auto’s, als gevolg van verminderde vraag op de tweedehandsmarkt. Deze prijsstijging maakt elektrisch rijden voor veel mensen financieel minder aantrekkelijk.

Hoeveel laadpunten zijn er in Nederland?

Naast de kosten zijn de laadmogelijkheden een belangrijk aandachtspunt. Hoewel de laadinfrastructuur in Nederland groeit, laden de meeste elektrische auto’s nog steeds thuis of op privélocaties. Het openbare laadnetwerk biedt ondersteuning, met eind vorig jaar meer dan 144.000 openbare laadpunten en 3.600 snelladers.

Nederland is koploper op het gebied van openbare laadpunten, met één laadpunt per 3,1 elektrische auto’s. Desondanks vormt het gebrek aan laadmogelijkheden op privélocaties voor veel mensen een belangrijke hindernis om over te stappen op elektrisch rijden.

In conclusie kan worden gesteld dat de afnemende interesse in elektrisch rijden voornamelijk wordt veroorzaakt door zorgen over de kosten, zowel bij aanschaf als per kilometer, en de beperkte beschikbaarheid van laadmogelijkheden op privélocaties. Om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen, zullen de betaalbaarheid en toegankelijkheid van elektrische voertuigen verder moeten worden verbeterd. Dit vereist mogelijk beleidsmaatregelen om de kosten te verlagen en de uitbreiding van laadinfrastructuur, met name op privéterreinen, te stimuleren.

Bron: ANWB
Interesse in elektrische auto’s neemt af

— Afnemende Interesse in Elektrisch Rijden —

GRATIS LAADPAS