Het kabinet heeft aangekondigd dat er 90 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van het netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s. Deze investering is voornamelijk bedoeld om zogenaamde witte vlekken in het laadnetwerk op te vullen. Uit een analyse van data van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) door de NOS en regionale omroepen blijkt namelijk dat er aanzienlijke verschillen zijn in de beschikbaarheid van openbare laadpalen in Nederland.

In de Randstad hebben eigenaren van elektrische auto’s veel meer mogelijkheden om hun voertuig bij een publieke laadpaal op te laden, terwijl dit buiten de Randstad minder het geval is. Volgens het onderzoek is er in Noord- en Zuid-Holland vrijwel overal ten minste één laadpaal beschikbaar per 100 huishoudens. In tegenstelling hiermee is er in gemeenten in Limburg en de noordelijke provincies vaak slechts één laadpaal beschikbaar voor 300 of meer huishoudens. De extra investering van het kabinet heeft als doel deze ongelijkheden aan te pakken en het laadnetwerk landelijk beter toegankelijk te maken.

GRATIS LAADPAS