Subsidie tweedehands elektrische auto’s verdwijnt

De subsidie voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s zal aan het einde van dit jaar worden stopgezet, zo blijkt uit de Voorjaarsnota die maandag is gepubliceerd. Eerder was het plan van het kabinet om de regeling te verlengen tot 2029, maar dat gaat nu niet door. Met deze maatregel bespaart het demissionaire kabinet 528 miljoen euro, wat zal worden gebruikt om de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s te bevorderen.

Aanschafsubsidie tweedehands elektrische personenauto’s

De voorjaarsnota stelt: “Op de Aanvlullende Post stond tot en met 2029 in totaal 528 miljoen euro gereserveerd voor de verlenging van de aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische personenauto’s (SEPP). De verlenging van de regeling gaat echter niet door, omdat een nieuwe tariefkorting voor emissievrije personenauto’s in de motorrijtijgenbelasting wordt ingevoerd. De gereserveerde middelen voor de SEPP worden ter dekking van de tariefkorting binnen het uitgavenkader afgeboekt en binnen het inkomstenkader opgeboekt.”

Huidige regeling subsidie elektrische auto’s

Op dit moment ontvangen kopers van nieuwe elektrische voertuigen al een korting op de wegenbelasting. Deze korting zal door het kabinet worden voortgezet tot en met 2030, zij het in afnemende mate. De reden voor deze maatregel is de vrees dat de verkoop van nieuwe elektrische auto’s zal afnemen als de korting wordt stopgezet. Dit komt doordat de wegenbelasting wordt berekend op basis van het gewicht van een voertuig.

Elektrische auto’s zijn over het algemeen zwaarder vanwege de accu, wat zou resulteren in een hogere wegenbelasting. Zonder de lagere wegenbelasting zouden auto’s met een verbrandingsmotor aantrekkelijker worden dan elektrische voertuigen.

Bron: Voorjaarsnota 2024 en Rijksoverheid

— Subsidie tweedehands elektrische auto’s verdwijnt —

GRATIS LAADPAS